Drink & Food

วันนี้!! กาแฟอินทนิลโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับวันกาแฟสากล ลด 10 บาททุกเมนู (1 ต.ค. 63 เท่านั้น)

1 ตุลาคม 2563 โปรโมชั่นพิเศษต้อนรับวันกาแฟสากล กาแฟอินทนิลลด 10 บาท ทุกเมนู !! ♥ (เฉพาะเครื่องดื่มกาแฟเท่านั้น)

ที่ร้านอินทนิลทุกสาขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *