วันนี้ อินทนิน ขายหน้ากากอนามัย แพ็คละ 10 บาท(4ชิ้น) บ่ายสองถึงห้าโมงเย็น เท่านั้น
Lifestyle

วันนี้ อินทนิล ขายหน้ากากอนามัย แพ็คละ 10 บาท(4ชิ้น) บ่ายสองถึงห้าโมงเย็น เท่านั้น

23 มีนาคม 2563
ร้านอินทนิล เริ่มจำหน่ายหน้ากากอนามัย
ซองละ 10บาท บรรจุ 4ชิ้น
ในต่างจังหวัด 318 สาขา
ตั้งแต่ 14:00-17:00 น.
จำกัดการซื้อ ท่านละ 1ซองเท่านั้น

ตรวจสอบรายชื่อสาขา : http://bit.ly/2IPE9YP

• โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิ์
• บัตร 1ใบ/1ท่าน = 1สิทธิ์/1ซอง
• รับเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้น
• โปรดเข้าแถว เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัย
• สินค้ามีจำนวนจำกัด

#SAVEลูกค้า #COVID19
#อินกับอินทนิล
#InthaninCoffeeFanClub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *