Drink & Food,  Mall

เพิ่มเพียง 10 บาท กับไซส์ใหม่! 22 ออนซ์ กับเมนูชาจาก All Café

มาตามคำเรียกร้อง!!! สดชื่น จุใจ กับไซส์ 22 ออนซ์ กับเมนูชาจาก All Café
เพิ่มเพียง 10 บาทจากขนาด 16 ออนซ์ ก็ได้แก้วใหญ่ ไซส์บิ๊ก ดื่มให้ชื่นใจกันแล้วครับ~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *