Drink & Food,  Mall

เทสโก้ โลตัส 1 ฟรี 1 กับเมนูอาหารนานาชาติ (วันนี้ – 8 ก.ค. 63)

🥘 1 ฟรี 1 กับเมนูอาหารนานาชาติหลากหลาย จัดมาให้เลือกช้อปกันแบบจุกๆ ที่เทสโก้ โลตัส เท่านั้น

▶ ระยะเวลาโปรโมชั่น 25 มิถุนายน 2563 – 8 กรกฎาคม 2563
▶ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3ex4Rnt

ในภาพอาจจะมี อาหาร
ในภาพอาจจะมี ข้อความ และอาหารในภาพอาจจะมี ข้อความ และอาหารในภาพอาจจะมี ข้อความ และอาหารในภาพอาจจะมี ข้อความ และอาหารในภาพอาจจะมี อาหาร และข้อความ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *