Drink & Food,  Online Shopping & Delivery

Chester’s X GRAB โปรแรงแซงพายุ เริ่มต้นเพียงชุดละ 109 บาท (วันนี้ – 26 ก.ค. 63)

?Chester’s X GRAB ? โปรแรงแซงพายุกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว??? เริ่มต้นเพียงชุดละ 109 บาท

?Set พายุ 1 เพียง 133 บาท (ปกติ 206 บาท)

ข้าวอบไก่ย่าง + เฟรนฟรายส์ + ไก่ย่าง 1 ชิ้น + เป๊ปซี่ 16 ออนซ์ 1 แก้ว

?Set พายุ 2 เพียง 200 บาท (ปกติ 334 บาท)

ข้าวไก่กรอบซอสน้ำปลา + ข้าวอบไก่ย่าง + เฟรนฟรายส์ + ปีกไก่นิวออลีนส์ + เป๊ปซี่ 16 ออนซ์ 2 แก้ว

?Set พายุ 3 เพียง 197 บาท (ปกติ 304 บาท)

บะหมี่ไก่เทอริยากิ + ข้าวอบไก่ย่าง + ปีกไก่นิวออลีนส์ + ชิกเก้นบอมบ์ + เป๊ปซี่ 16 ออนซ์ 2 แก้ว

?Set พายุ 4 เพียง 131 บาท (ปกติ 219 บาท)

Box Set ข้าวไก่เผ็ดซอสญี่ปุ่น + เฟรนฟรายส์ + เป๊ปซี่ 16 ออนซ์ 1 แก้ว

?Set พายุ 5 เพียง 109 บาท (ปกติ 219 บาท)

Box Set ข้าวไก่กรอบซอสน้ำตก + เฟรนฟรายส์ + เป๊ปซี่ 16 ออนซ์ 1 แก้ว

?Set พายุ 6 เพียง 196 บาท (ปกติ 393 บาท)

Box Set ข้าวไก่เผ็ดซอสญี่ปุ่น + Box Set ข้าวไก่กรอบซอสน้ำตก + เฟรนฟรายส์ + เป๊ปซี่ 16 ออนซ์ 2 แก้ว

?Set พายุ 7 เพียง 233 บาท (ปกติ 258 บาท)

ไก่ 4 ชิ้น + เฟรนฟรายส์ + ซาวครีมชิกเก้นบอมบ์ 10 ชิ้น + เป๊ปซี่ 16 ออนซ์ 2 แก้ว

✳️ เฉพาะสั่งผ่านแอปพลิเคชัน Grab Food เท่านั้น

⭐ ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 63 – 26 ก.ค. 63 นี้เท่านั้น

ในภาพอาจจะมี ข้อความ และอาหาร
ในภาพอาจจะมี อาหารในภาพอาจจะมี ข้อความ และอาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *