TEXAS Chicken ซื้อเมนูที่ 2 ในราคา 9 บาท
Drink & Food

Texas Chicken ซื้อเมนูที่ 2 ในราคา 9 บาท (วันนี้ – 30 มิ.ย. 63)

Texas Chicken กับ 4 เมนูฮิตสุดมาแล้ว⚡⚡ เพียงเมนูละ 9 บาท จัดมาทั้ง ไก่ทอด, ไก่ไม่มีกระดูก 2 ชิ้น, ไก่คิกคิก, แฮชดาว (S) เมื่อซื้อ “ชุดพะแนงแร็พไทย” 1 ชุด ราคา 175 บาท

จัดเลย 3 มิ.ย. 63 – 30 มิ.ย. 63 ที่ เท็กซัส ชิคเก้น ทุกสาขา

เงื่อนไขโปรโมชั่น:
– เมื่อซื้อ “ชุดพะแนงแร็พไทย” 1 ชุด ราคา 175 บาท ประกอบด้วย พะแนงแร็พ 1 ชิ้น, ไก่ไม่มีกระดูก 2 ชิ้น, ฮันนีบัตเตอร์บิสกิต 1 ชิ้น, มันบด (S) 1 ถ้วย
– รับสิทธิ์แลกซื้อเมนูที่ระบุได้ในราคา 9 บาท (ชุดพะแนงแร็พไทย 1 ชุดต่อ 1 สิทธิ์แลกซื้อ)
– ไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นและ Delivery
– ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้นและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *