GET ค่าส่งเริ่มต้น 10 บาท
Drink & Food,  Online Shopping & Delivery

อยู่บ้าน ก็สั่งอาหารผ่าน GET ค่าส่งเริ่มต้น 10 บาท #เย็นนี้กินไรดี

พักก่อน~ หยุดพักอยู่บ้านกันก่อน😷💻❤️ ถึงแม้ว่าต้องเว้นระยะกันในช่วงนี้ แต่ถ้าหิวก่อน ก็สั่งอาหารผ่าน GET ได้น้าา~🥘🍚🍴 ค่าส่งเริ่มต้นแค่ 10 บ. เท่านั้น⚡️ สั่งเลย : getth.co/gscd

#letsGETsafe #เกิดอยากกินสั่งGETเลย #GET #อร่อยง่ายสั่งได้ทุกอย่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *